Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
THÔNG TIN XÉT TUYỂN HỌC SONG NGÀNH

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thêm ngành học mình yêu thích và nhận được hai văn bằng để dễ dàng kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh song ngành đối với sinh viên đang học của trường. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.


Số lượt truy cập
00157736