Skip Ribbon Commands
Skip to main content
GÓP Ý NỘI DUNG CHO LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tin tức
GÓP Ý NỘI DUNG CHO LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Mọi Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email: uyen.htb@ou.edu.vn)
Tên luận án:
NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

- Nghiên cứu sinh: Lê Văn Hưởng
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Bảo Lâm - PGS.TS. Nguyễn Minh Hà
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE