Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời khóa biểu và danh sách lớp ôn tập VB2 & Liên thông ĐH 2015
Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
Thời khóa biểu và danh sách lớp ôn tập VB2 & Liên thông ĐH 2015
Phòng Quản lý và đào tạo thông báo: Thời khóa biểu và danh sách lớp ôn tập Đại học bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2015 như sau:

- Học viên có thể tải Thời khóa biểu ôn tập: tại đây.

- Học viên có thể xem danh sách lớp ôn tập: tại đây.

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE