Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng Đầu Tư - Xây Dựng
Phòng Đầu Tư - Xây Dựng

Lịch sử hình thành:

Phòng Đầu tư – Xây dựng là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM. Tiền thân của phòng là Phòng Quản trị Thiết bị & Xây dựng và trước đó là Ban Quản lý dự án. Từ khi được thành lập đến nay, Phòng ĐT-XD đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

 

Chức năng:

Phòng Đầu tư – Xây dựng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của trường.

 

Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, đầu tư phát triển nhà trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.
 2. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Kiến nghị với Hiệu trưởng những biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình hoặc đảm bảo tiến độ thi công.
 4. Quản lý khối lượng, chất lượng tiến độ, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
 5. Lập kế hoạch vốn về đầu tư xây dựng. Thực hiện công khai chi tiết vốn theo năm kế hoạch.
 6. Chủ động tìm kiếm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin cấp vốn, vay vốn.
 7. Tổ chức thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng hàng năm, trừ công tác thẩm tra báo cáo quyết toán.
 8. Giúp Hiệu trưởng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
 9. Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, tổ chức quyết định dự toán, quyết toán thanh toán, nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành cho các đơn vị được phân công để đưa vào khai thác, sử dụng.
 10. Thường xuyên cập nhật, rà soát các quy định, cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hạng mục công trình có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.
 11. Chủ trì soạn thảo, trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định, biểu mẫu về hoạt động đầu tư xây dựng của nhà trường.

 

Các dự án đang thực hiện:

 1. Dự án ĐTXD công trình Khối hành chính hiệu bộ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật Cơ sở Long Bình - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (GĐ1)
 3. Dự án ĐTXD công trình Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu (GĐ2)

 

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ:        Phòng 107A - Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

                   97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:   (08) 39.303.924 (Ext: 159)

Fax:             (08) 39.302.147

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE