Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu
Đề cương bộ môn giáo dục thể chất

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

GHI CHÚ

Đề cương bộ môn GDTC khoá 2018 trở về trước

1

PEDU0201

Giáo dục thể chất 1

(Tải về)

2

PEDU0207

GDTC2_Bơi lội

(Tải về)

3

PEDU0206

GDTC2_Bóng bàn

(Tải về)

4

PEDU0202

GDTC2_Bóng chuyền

(Tải về)

5

PEDU0203

GDTC2_Bóng đá

(Tải về)

6

PEDU0208

GDTC2_Bóng rổ

(Tải về)

7

PEDU0204

GDTC2_Cầu lông

(Tải về)

8

PEDU0205

GDTC2_Võ Thuật

(Tải về)

Đề cương bộ môn GDTC khoá 2019 trở về sau

1

PEDU0201

Giáo dục thể chất 1

(Tải về)

2

PEDU0207

GDTC2_Bơi lội

(Tải về)

3

PEDU0206

GDTC2_Bóng bàn

(Tải về)

4

PEDU0202

GDTC2_Bóng chuyền

(Tải về)

5

PEDU0203

GDTC2_Bóng đá

(Tải về)

6

PEDU0208

GDTC2_Bóng rổ

(Tải về)

7

PEDU0204

GDTC2_Cầu lông

(Tải về)

8

PEDU0205

GDTC2_Võ Thuật

(Tải về)