Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch giảng dạy - thông báo đào tạo

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ THI LẠI 
Ngày đăng 23/9/2021
Sinh viên đọc thông báo, và tải đơn đăng ký ở file dưới
Thong bao dang ky thi lai.docx

THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngày đăng 10/5/2021
sinh viên đọc và thực hiện đúng thời gian
TB khao sat y kien sv ve giang day - Gui SV.pdf