Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức 

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA


GS. TS. GVCC. Lê Huyền Ái Thúy

Trưởng Khoa

Email: thuy.lha@ou.edu.vn


TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Phó Trưởng Khoa

Email: chau.nnb@ou.edu.vn2. TỔ BỘ MÔN


TS. Lê Thị Trúc Linh

Trưởng bộ môn Công Nghệ Sinh Học Y Dược

Email: thuy.lha@ou.edu.vn

TS. Đặng Thanh Dũng

Trưởng bộ môn Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm

Email: dung.dthanh@ou.edu.vn

TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Trưởng bộ môn Công Nghệ Sinh Học Nông Nghiệp – Môi Trường

Email: chau.nnb@ou.edu.vn3- BỘ PHẬN VĂN PHÒNG


Cô Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên: Trợ lý đào tạo

Email: hoa.dtq@ou.edu.vn

Thầy Nguyễn Hoàng Minh

Chuyên viên: Trợ lý sinh viên

Email: minh.nh@ou.edu.vn

Thầy Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên: phụ trách cơ sở vật chất phòng thí nghiệm

Email: hung.nv@ou.edu.vn4- TRUNG TÂM 

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CNSH


ThS. Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

Email: minh.nv@ou.edu.vn5- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TS. Lê Quang Anh Tuấn

Phụ trách chương trình đào tạo Đại Học: Chất lượng cao

Email: tuan.lqa@ou.edu.vn

TS. Lao Đức Thuận

Phụ trách chương trình đào tạo Cao học

Email: thuan.ld@ou.edu.vn6- ĐOÀN KHOA 

Đ/c Đoàn Thị Quỳnh Hoa

Bí Thư

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó Bí Thư

Đ/c Thân Thị Thu Thủy

Phó Bí Thư7- LIÊN CHI HỘI

Đ/c Vũ Thị Trinh Uyên

Liên Chi Hội Trưởng

Đ/c Phan Hiếu Kiên

Liên Chi Hội Phó

Đ/c Trần Tấn Đạt

Liên Chi Hội Phó