Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN

1. Sau đại học:

- Nghiên Cứu sinh

- Cao học trong nước

- Cao học liên kết

2. Đại học - Cao đẳng:

- Chính quy:

+ Đại học

Cao đẳng

+ Văn bằng đại học thứ 2

Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

- Không chính quy:

+ Vừa làm vừa học

+ Đào tạo từ xa

3. Trung cấp chuyên nghiệp:

Khoá học 2006 đến 2011

4. Danh sách cựu học viên, sinh viên đang công tác tại trường Đại học Mở Tp.HCM 

TIN VẮN