Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học bổng tài trợ; Thông báo; Thông báo
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng vượt khó đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước - học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng vượt khó đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước - học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Mọi chi tiết sinh viên vui lòng tham khảo nội dung sau:

- Nội dung thông báo;

- Mẫu đơn kèm theo;

- Đường link cung cấp thông tin học bổng.

TIN VẮN