Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng, nhiệm vụ

        Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy định tạm thời về Chức năng – Nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Mở Tp.HCM, phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

v    Chức năng:

        Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động phong trào văn thể mỹ trong CB-VC, học sinh sinh viên; quản lý, hỗ trợ và các dịch vụ phục vụ HSSV.

v    Nhiệm vụ:

 1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nắm bắt kịp thời tình hình chính trị tư tưởng, an ninh trật tự trong nhà trường.
 2. Tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.
 3. Tổ chức nghe báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, pháp luật, học tập nghị quyết của Đảng cho CB-VC và HSSV; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban giám hiệu với sinh viên.
 4. Thực hiện việc tuyên truyền cổ động nhân các ngày lễ, các chủ trương của Nhà nước và của nhà trường.
 5. Phụ trách công tác thu thập, lưu trữ hình ảnh tư liệu, thông tin về hoạt động của nhà trường, quản lý phòng truyền thống; Cung cấp báo chí cho các đơn vị trong trường.
 6. Tổ chức lễ khai giảng, lễ trao bằng và quản lý lễ phục tốt nghiệp.
 7. Lập kế hoạch tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV theo định kỳ hàng năm. Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức các hoạt động văn thể mỹ trong CB-VC. Xây dựng, duy trì luyện tập các đội văn nghệ, thể dục thể thao cho CB-VC và HSSV. Có kế hoạch thành lập, tổ chức và theo dõi các câu lạc bộ đội nhóm trong trường.
 8. Tham mưu, theo dõi và hỗ trợ hoạt động và phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường trong các hoạt động phong trào của HSSV và câu lạc bộ cựu sinh viên nhà trường.
 9. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, những quy định liên quan đến chế độ học phí và hỗ trợ cho HSSV. Xác nhận miễn giảm học phí cho HSSV các diện chính sách xã hội.
 10. Phối hợp các đơn vị tổ chức, theo dõi, đánh giá công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật học tập và khen thưởng hoạt động ngoại khóa cho HSSV theo quy định; Tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và các loại học bổng khác cho HSSV.
 11. Hỗ trợ HSSV: học bổng khuyến học, vay tín dụng, giới thiệu nơi thực tập, giới thiệu nhà trọ, tư vấn học tập, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; Cấp các loại giấy chứng nhận (không liên quan đến đào tạo), xác nhận vay vốn cho HSSV, sổ ưu đãi.
 12. Theo dõi công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; xác nhận hạnh kiểm của HSSV. Tổng hợp danh sách cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm lớp trình Ban Giám hiệu công nhận và quản lý thanh toán thủ lao cho cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm. Tổng hợp danh sách ban cán sự lớp để trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận. Quản lý thanh toán phụ cấp cho Ban cán sự các lớp.
 13. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho HSSV. Tập huấn các kỹ năng mềm cho HSSV.
 14. Tổ chức giao lưu HSSV trong nước; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giao lưu HSSV nước ngoài theo kế hoạch của trường.
TIN VẮN