Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức nhân sự

THÔNG TIN - NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 1. Thông tin chung

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

      Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

      Điện thoại: 08.39302146 - 08.39300077 - 08.39300210 (số nội bộ 215)

Điện thọai đường dây nóng: 08.39330660

Email: phongcongtacsinhvien@ou.edu.vn

       Website:  http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/default.aspx  

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP TƯ VẤN VIỆC LÀM (ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG)

       Địa chỉ:     Số 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

       Điện thoại: 08.39300952 - 08.39302146 - 08.39300210 (số nội bộ 800)

 2. Lãnh đạo và chuyên viên

 1)  Nguyễn Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng (Phụ trách Phòng)

           - Phụ trách chung

           - Công tác chính trị tư tưởng

           - Chế độ chính sách, học bổng

    - Công tác sinh viên: lớp SV, Ban cán sự lớp, cố vấn học tập, ĐGKQRL, HBKKHT, Ngoại trú   

          - Email:  anh.nguyen@ou.edu.vn 

          - ĐT:  08.39300077

2)  Hồ Thanh Sơn – Phó trưởng phòng

           - Thông tin, tư liệu, hình ảnh

           - CLB sở thích, học thuật,  dịch vụ sinh viên

           - Văn hoá văn nghệ, TDTT

           - Tư vấn, hỗ trợ, kỹ năng mềm

           - Email:  son.ht@ou.edu.vn

           - ĐT:  08.39302146

3) Nguyễn Lê Minh Long – Giám đốc TT hướng nghiệp- tư vấn việc làm

           - Thực hiện công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm

           -  Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ xin việc.

           -  Email: long.nlm@ou.edu.vn

           -  ĐT: 08.39300952

 4) Lê Văn Long – Chuyên viên

           - Công tác CTTT, SHCD, tuyên truyền cổ động, phong trào SV

           - Tổng hợp thống kê báo cáo

           - Email: long.lv@ou.edu.vn  ; ĐT: 08.39300077

5 Phạm Thị Phương Thảo – Chuyên viên

           - Lớp SV, xác nhận SV

           - Chế độ chính sách, đánh giá kết quả rèn luyện, các loại học bổng

           - Khen thưởng – kỷ luật.

           - Website phòng, diễn đàn

           - Email: thao.ptp@ou.edu.vn  ; ĐT: 08.39302146

6 Nguyễn Phúc Bình – Chuyên viên

         - Hỗ trợ sinh viên, kỹ năng mềm, giới thiệu việc làm, thực tập, ngoại trú, cựu SV

           - Lễ phục tốt nghiệp

           - Email: binh.np@ou.edu.vn  ; ĐT: 08.39302146

7 Huỳnh Phượng Hy - Chuyên viên

         - Học bổng vượt khó, thư ký văn thư, hoạt động ngoại khoá

          - Dịch vụ SV

          - Email: hy.hp@ou.edu.vn ; ĐT: 08.39300077

8)  Thái Hữu Phú - Chuyên viên

        - Thông tin, tư liệu, hình ảnh, nhà trọ, CLB sở thích

  - Hoạt động ngoại khóa , TDTT

          - Email: phu.th@ou.edu.vn; ĐT: 08.39302146

   

TIN VẮN