Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội thảo - Báo cáo chuyên đề; Hướng nghiệp; Tin tức
CHUYÊN ĐỀ "BIÊN PHIÊN DỊCH NHẬT - VIỆT: THỬ THÁCH VÀ CÁCH ĐƯƠNG ĐẦU"

            Nhằm hỗ trợ kiến thức thực tiễn cho sinh viên chương trình Chất lượng cao, Khoa Đào tạo đặc biệt (ĐTĐB) tổ chức báo cáo chuyên đề vào ngày 28/03/2023 ( lúc 9h00 sáng) cho sinh viên Ngôn ngữ Nhật và các sinh viên quan tâm. Thông tin cụ thể như sau:

-   Tên chuyên đề: “Biên phiên dịch Nhật-Việt: Thử thách và cách đương đầu”.

-   Báo cáo viên: TS Nguyễn Thanh Tâm giảng viên Bán Cơ hữu Khoa Ngoại ngữ (đang làm việc tại Nhật Bản) và ThS Phạm Minh Tú - Phó Trưởng, Phụ trách Bộ môn Ngôn ngữ Nhật.

-    Hình thức tổ chức: trực tuyến (meet.google.com/zbc-yadq-afc)

         Thân mời các bạn sinh viên tham gia buổi chuyên đề chia sẻ về lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Nhật. Các bạn sinh viên tham gia thực hiện điểm danh sẽ được cộng điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Khoa Đào tạo đặc biệt