Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO ĐIỂM MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HK 1 NH 2020-2021) VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo đểm môn thực tập tốt nghiệp và danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp (SV đã đăng ký và đủ điều kiện thực hiện).

    ĐIỂM MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

     Sinh viên xem tại link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWm3OSEcPYBug0YzI4LR6g5Pz6E16vxJrmf1Q_f0cUA/edit?usp=sharing

     Sinh viên thắc mắc về điểm thực tập, vui lòng liên hệ văn phòng khoa Đào tạo đặc biệt để kiểm tra thông tin. Thời hạn nhận thông tin thắc mắc về điểm: hạn chót ngày 12/03/2021 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh).

    DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

      Sinh viên xem thông tin tại link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWm3OSEcPYBug0YzI4LR6g5Pz6E16vxJrmf1Q_f0cUA/edit?usp=sharing

      Sinh viên thắc mắc về danh sách trên, vui lòng liên hệ văn phòng khoa Đào tạo đặc biệt để kiểm tra thông tin. Thời hạn nhận thông tin thắc mắc về danh sách: hạn chót ngày 12/03/2021.

      Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp: từ ngày 08/03/2021 đến ngày 18/04/2021 (06 tuần)

      Thời hạn nộp bài: hạn chót 23/04/2021.

      Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: tháng 05/2021 (thời gian cụ thể thông báo sau).

      Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ thực hiện hủy đăng ký các môn học thay thế tốt nghiệp và đăng ký môn học Khóa luận tốt nghiệp cho các SV đạt điệu kiện thực hiện khóa luận và SV không bị khóa MSSV.