Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] Kế hoạch tổ chức các nhóm lớp môn GDQP-GDTC1 cho SV khóa 2021, 2022 trong năm học 2023-2024 có điều chỉnh thời gian do Kế hoạch năm học điều chỉnh dời 02 tuần
Lịch cụ thể các bạn sinh viên xem tại link đính kèm.
https://drive.google.com/file/d/1nP-To3CNO51a7juGf-dw64-V2diRFCvy/view