Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệtBan liên lạc cựu sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt ra đời nhằm tạo môi trường kết nối các thế hệ sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt từ khi Khoa thành lập đến nay. Đồng thời, tạo sân chơi giao lưu giữa cựu sinh viên và sinh viên; tạo cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên...

Thông tin liên hệ:     

            Điện thoại: (08)39 309 918

            Facebook: Cộng đồng cựu Sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt

            Email: sas@ou.edu.vn