Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Nội dung

Thời gian

Số tuần

Đăng ký môn học trực tuyến

18/01/2021 đến 29/01/2021

2 tuần

Thời hạn mở khóa MSSV

07/12/2020 đến 31/12/2020

4 tuần

Điều chỉnh – bổ sung ĐKHM (đối với các môn học có điểm dưới 5 sau ngày 27/01/2021)

22/02/2021 đến 05/03/2021

2 tuần

Thời gian học tập

22/02/2021 đến 30/05/2021

14 tuần

Thời gian đóng học phí

22/02/2021 đến 26/03/2021

5 tuần

Thời gian thi học kỳ (dự kiến)

Đợt 1: 26/04/2021 đến 02/05/2021

Đợt 2: 31/05/2021 đến 20/06/2021

Lịch thi cụ thể sẽ cập nhật tại website Phòng QLĐT

Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học, xét hủy điểm (chỉ áp dụng khóa 2015), Xét chứng chỉ đầu ra (Ngành Ngôn ngữ Anh)…

05/04/2021 đến 16/04/2021

Nộp tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2

05/04/2021 đến 16/04/2021

Liên hệ văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian xét tốt nghiệp (đợt 1 năm học 20120-2021)

Dự kiến tháng 04-05/2021

Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ:
 

Giỗ tổ Hùng Vương

21/04/2021 (thứ 4)

1 ngày

Giải phóng miền Nam

30/04/2021 (thứ 6)

1 ngày

Quốc tế lao động

01/05/2021 (thứ 7)

1 ngày

Nghỉ cuối kỳ (Nghỉ hè) dự kiến

21/06/2021 đến 27/06/2021

1 tuần

·        Học kỳ 3 Năm học 2020-2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 28/06/2021.

 Lưu ý: các bạn sinh viên tuân thủ theo kế hoạch khoa đã thông báo. Trường hợp thực hiện trễ hạn thì khoa không thể hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt là các trường hợp MỞ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN trễ hạn.

Nguồn: Phòng QLĐT (KH năm học 2020-2021)