Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP DÀNH CHO KHÓA 2020 (NGÀNH TCNH, QTKD, KẾ TOÁN VÀ NGÔN NGỮ ANH)

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo về kế hoạch thực tập dành cho sinh viên khóa 2020 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao), Cụ thể:
   Kế hoạch tổ chức học kỳ thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp/ học môn học thay thế tốt nghiệp: 
   
  https://drive.google.com/drive/folders/1bj4PGEroKVsid2SQrxugSk5Z2LhVu_g-?usp=drive_link

      Các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ và lưu lại các thông tin về kế hoạch tổ chức học kỳ thực tập tốt nghiệp; tiếp tục theo dõi các thông báo của khoa ĐTĐB về triển khai kế hoạch thực tập.

Khoa Đào tạo đặc biệt