Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH QTKDT K2019 VÀ NGÀNH KẾ TOÁN K2018

    Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019 và ngành Kế toán khóa 2018. Các bạn sinh viên xem thông tin ở link đính kèm:

   Ngành QTKD khóa 2019: https://drive.google.com/file/d/1hhHSQ_iNqFACoGq5C7BXcHHIEnjPEpxZ/view?usp=sharing

   Ngành Kế toán khóa 2018:

https://drive.google.com/file/d/1VrnL5Xb04Ech6IsPnLWn8eDHEgw4uzET/view?usp=sharing

    Các bạn sinh viên có thắc mắc về danh sách trên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa ĐTĐB để kiểm tra lại (Phòng 007 cơ sở Võ Văn Tần hoặc SĐT 028 39309918).

    Các bạn sinh viên có nhu cầu chuyển lớp , SV vui lòng tìm 1 bạn thuộc lớp muốn chuyển qua đồng ý đổi lại với mình và cập nhật thông tin tại link sau: https://forms.gle/FpedCratDsUFUvDX8

    Thời hạn khoa nhận thông tin phản hồi về danh sách đăng ký chuyên ngành và thay đổi lớp: đến ngày 08/01/2021.

     Sau ngày 08/01/2021, Khoa sẽ thực hiện thủ tục cập nhật chuyên ngành và cập nhật lớp mới theo chuyên ngành để chuẩn bị đăng ký môn học của học kỳ 2 NH 2020-2021.

Khoa Đào tào đặc biệt.