Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 3 - ĐỢT 1
   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo lịch thi học kỳ 3 NH 2020-2021 - đợt 1, lịch thi do Phòng Khảo thí xếp lịch:
  Các bạn SV xem chi tiết tại đây:      https://drive.google.com/file/d/1iyvGTKO7aBc4KLC-xZF6UAHBjcPtoS7h/view?usp=sharing

Ghi chú:
   Lịch thi các môn học còn lại sẽ được Phòng Quản lý đào tạo và Phòng Khảo thí cập nhật sau. Các bạn SV theo dõi thông tin tại lịch thi cá nhân tại trang thông tin Dịch vụ sinh viên thường xuyên để cập nhật lịch thi.


Nguồn: Phòng Khảo thí