Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo V/v phê duyệt danh mục đề cương Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2023-2024-KHOA ĐTĐB

Chào các bạn sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt,

Khoa Đào tạo đặc biệt chuyển tiếp thông tin thông báo của Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học như sau:

1. Quyết định 2392/QĐ-ĐHM ngày 22/8/2023 về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2023-2024, cụ thể mời quý thầy, cô xem tại đây:  https://htqlkh.ou.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-phe-duyet-danh-muc-de-cuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nam-hoc-2023-2024-64ec618ef8173d0df877afa7  

=> Các bạn xem link để biết chi tiết đề tài của mình có được phê duyệt thực hiện hay không.

2. Trong quá trình họp hội đồng chấm, các thầy, cô đã có bình luận và đề nghị một số chỉnh sửa liên quan đến đề tài của các bạn. Để thuận tiện cho các bạn chỉnh sửa, Phòng đã mở quyền xem nhận xét cho các bạn. Các bạn truy cập và xem nhận xét của các thầy cô để chỉnh sửa bài nghiên cứu tốt hơn.
Trân trọng.