Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các tổ chuyên môn
Các tổ chuyên môn

1. Tổ ngành Tài chính – Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều - Khoa Tài chính - Ngân hàng: Tổ trưởng

PGS.TS. Nguyễn Minh Hà - Phòng Quản lý đào tạo: Thành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

2. Tổ ngành Quản trị kinh doanh

PGS. TS. Hoàng Thị Phương Thảo - Khoa Đào tạo sau đại học: Tổ trưởng

TS. Trịnh Thùy Anh - Khoa Quản trị kinh doanh: Thành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

3. Tổ ngành Kế toán – Kiểm toán

PGS. TS. Vũ Hữu Đức - Khoa Kế toán – Kiểm toán: Tổ trưởng

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

TS. Lê Thị Khoa Nguyên - Khoa Kế toán – Kiểm toán: Thành viên

4. Tổ ngành Luật kinh tế

TS. Dư Ngọc Bích - Khoa Luật: Tổ trưởng

ThS. Tô Thị Kim Hồng - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

TS. Nguyễn Tú- Khoa Luật: Thành viên

5. Tổ ngành Ngoại ngữ

TS. Lê Thị Thanh Thu - Phó Hiệu trưởng: Tổ trưởng

TS. Nguyễn Thúy Nga - Khoa Ngoại ngữ: Thành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

6. Tổ ngành Xây dựng

TS. Trần Tuấn Anh -  Khoa Xây dựng – Điện: Tổ trưởng

TS.  Trần Thanh Danh - Khoa Xây dựng – Điện: Thành viên

ThS. Tô Thị Kim Hồng - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

 

*** QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CHÍNH QUY (Xem tại đây).