Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các tổ chuyên môn
Các tổ chuyên môn

1. Tổ ngành Tài chính – Ngân hàng

TS. Phạm Hà - Khoa Tài chính - Ngân hàng: Tổ trưởng

ThS Nguyễn Minh Thơ - Khoa Tài chính - Ngân hàng: Thành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

2. Tổ ngành Quản trị kinh doanh

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh - Khoa Quản trị kinh doanh: Tổ trưởng
TS. Nguyễn Hoàng Sinh - Khoa Quản trị kinh doanh: Thành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

3. Tổ ngành Kế toán – Kiểm toán

TS Hồ Hữu Thụy - Khoa Kế toán – Kiểm toán: Tổ trưởng

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

ThS. Phạm Minh Vương - Khoa Kế toán – Kiểm toán: Thành viên

4. Tổ ngành Luật kinh tế

PGS.TS. Dư Ngọc Bích - Khoa Luật: Tổ trưởng

GVC.TS. Tô Thị Kim Hồng - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

TS. Lê Thị Tuyết Hà - Khoa Luật: Thành viên

5. Tổ ngành Ngoại ngữ

GVCC.TS. Nguyễn Thúy Nga - Khoa Ngoại ngữ: Tổ trưởng

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên
TS . Bùi Thị Thục Quyên: Thành viên

6. Tổ ngành Xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước -  Khoa Xây dựng : Tổ trưởng

TS.  Trần Thanh Danh - Khoa Xây dựng : Thành viên

GVC.TS. Tô Thị Kim Hồng - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

7. Tổ ngành Công nghệ sinh học

PGS.TS. Lê Huyền Ái Thúy -  Khoa Công nghệ sinh họcTổ trưởng

TS. Lê Quang Anh Tuấn - Khoa Công nghệ sinh họcThành viên

TS. Vân Thị Hồng Loan - Khoa Đào tạo đặc biệt: Thành viên

 

*** QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CHÍNH QUY (Xem tại đây).