Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Khoa Đào tạo đặc biệt

School of Advanced Study (SAS)

      

TS.Vân Thị Hồng Loan

Trưởng Khoa

Head


     

 

TS. Tô Thị Kim Hồng

Phó Trưởng Khoa 


      .

        Cô Lê Thị Thu Hà

Phụ trách công tác giáo vụ

      

Cô Bùi Thúy Phượng

Phụ trách giáo vụ

Cố vấn học tập

 

      

 

Cô Nguyễn Lê Quỳnh Như

Phụ trách công tác sinh viên

Phụ trách công tác hành chính

Phụ trách hoạt động NCKH

Công tác tuyển sinh

Tổ chức chương trình, sự kiện

Cố vấn học tập

Cố vấn nhóm tư vấn tâm lý

Phó ban liên lạc cựu sinh viên

 

   

Thầy Đỗ Hữu Đạt

Phụ trách công tác giáo vụ

Cố vấn học tập

  Thầy Trần Đức Toàn
Phụ trách công tác Đoàn Hội
Phụ trách công tác sinh viên
        

 

ThS. Lê Phúc Loan

Giảng viên

Cố vấn học tập


 

       

 

ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Giảng viên

Cố vấn học tập

 

       

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Cố vấn học tập

Cố vấn CLB

 

 

       

 

ThS. Vũ Bích Ngọc

Giảng viên

Cố vấn CLB