Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Khoa Đào tạo đặc biệt

School of Advanced Study (SAS)

      

TS.Vân Thị Hồng Loan

Trưởng Khoa

Head


        Cô Lê Thị Thu Hà

Phụ trách công tác giáo vụ

       

Cô Bùi Thúy Phượng

Phụ trách giáo vụ

Chủ nhiệm lớp

 


 

Cô Nguyễn Lê Quỳnh Như

Công tác tuyển sinh

Phụ trách công tác sinh viên

Giao lưu sinh viên quốc tế

Phụ trách hoạt động NCKH

Tổ chức chương trình, sự kiện

Chủ nhiệm lớp

Cố vấn nhóm tư vấn tâm lý


   

Thầy Đỗ Hữu Đạt

Phụ trách công tác giáo vụ

Chủ nhiệm lớp

  Thầy Trần Đức Toàn
Phụ trách công tác Đoàn Hội
Phụ trách công tác sinh viên

Cô Nguyễn Việt Thuỳ
Phụ trách công tác NCKH

     

TS. Nguyễn Thành Luân

Trưởng ngành Ngôn ngữ
Giảng viên

   TS. Lê Đăng Lăng
Trưởng ngành Quản trị kinh doanh
Giảng viên
  TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm
Giảng viên
Chủ nhiệm lớp

        

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Cố vấn học tập

Cố vấn CLB

 

 

        

 

ThS. Vũ Bích Ngọc

Giảng viên

Cố vấn CLB

 

  

Cô Nguyễn Ngọc Xuân Thư

Chuyên viên