Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Marketing, Kinh doanh quốc tế)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trình độ đại học, cung cấp cho sinh viên một dịch vụ đào tạo và học tập có chất lượng tốt, hướng đến đào tạo các sinh viên năng động và có ngoại ngữ tốt, đảo bảo chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đại trà tương ứng, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Cụ thể :

-            Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, chú trọng tính thực tế thông qua việc tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên và giảng viên; tổ chức các đợt tham quan thực tế, thực tập cho sinh viên, tăng cường các năng lực tự học và các kỹ năng học tập, làm việc của sinh viên.

-            Tạo môi trường học tập năng động, phát triển các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ đội nhóm.

-            Hướng đến việc đào tạo các sinh viên tốt nghiệp năng động, có năng lực thích ứng với công việc cao và có khả năng ngoại ngữ tốt. Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp tốt và có trách nhiệm với xã hội.

-            Phát triển các hoạt động giao lưu, liên kết đào tạo với các trường đối tác nước ngoài

CHUẨN ĐẦU RA:

*Kiến thức chuyên môn:

Học xong chương trình QTKD tại Khoa ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT, sinh viên có những kiến thức chuyên môn để xử lý và thực hiện những nghiệp vụ sau đây:

-            Có kiến thức chuyên môn về quản trị doanh nghiệp đa quốc gia và kinh doanh quốc tế trên thị trường truyền thống hay trực tuyến. Qua đó, có thể thực hiện các nghiệp vụ về xây dựng chiến lược marketing quốc tế, quản lý nhân sự quốc tế, quản trị tài chính quốc tế.

-            Có kiến thức chuyên môn về tổ chức và thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động logistics trong nước và ngoài nước (inbound và outbound logistics).

-            Có kiến thức chuyên môn về lập kế hoạch và quản lý các dự án đầu tư của nước ngoài tại thị trường Việt Nam và các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.

-            Có kiến thức chuyên môn về quản trị marketing có thể vận dụng các phương pháp nghiên cứu, phân tích để đánh giá tác động của môi trường đến chiến lược marketing của doanh nghiệp.

-            Có kiến thức chuyên môn về phân tích dự đoán những khuynh hướng thay đổi của thị trường, xu hướng tiêu dùng của các loại khách hàng khác nhau trên thị trường.

-            Có kiến thức chuyên môn về hoạch định các chiến lược marketing, các kế hoạch marketing ngắn hạn và trung hạn.

*Năng lực nghề nghiệp

-            Có năng lực phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, phân tích thị trường quốc tế, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch marketing quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam có giao thương quốc tế.

-            Có năng lực thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, logistics quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam có giao thương với nước ngoài.

-            Có năng lực thực hiện nghiệp vụ tài chính, nhân sự, marketing tại các công ty đa quốc gia, các chi nhánh / văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam.

-            Có năng lực tham gia thiết lập phương án kinh doanh, theo dõi và giám sát các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc các dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

-            Có năng lực thu thập thông tin, phân tích và đánh giá hoạt động marketing hiện tại của doanh nghiệp/ tổ chức.

-            Có năng lực tham gia tổ chức các dự án nghiên cứu thị trường, các chiến dịch marketing như quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, tại các doanh nghiệp/ tổ chức.

-            Có năng lực tham gia xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu một sản phẩm/dịch vụ.

-            Có năng lực tham gia vào công việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến lược marketing, tổ chức đội ngũ marketing, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện.

-            Có năng lực tham gia thiết lập dự án kênh phân phối, quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả.


*Kỹ năng

Kỹ năng cứng:


-            Về chuyên môn: Sinh viên có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, hoạch định, tổ chức, thực hiện, giám sát công việc liên quan đến kinh doanh trên thị trường quốc tế và marketing trên thị trường trong nước và quốc tế.

-            Về thực hành nghề nghiệp: Sinh viên có thể tham gia thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thực hiện nghiệp vụ tại các bộ phận chức năng: xuất nhập khẩu, logistics, vận hành, marketing, tài chính, nhân sự.

-            Sinh viên có thể trở thành nhân viên marketing có khả năng tham gia thiết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; là chuyên viên trong các bộ phận chức năng: quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, quan hệ khách hàng, kênh phân phối.

-            Về xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: Sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá, xử lý và giải quyết vấn đề chuyên môn hoặc vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong công việc hàng ngày mà một nhân viên thường gặp phải.

                   Kỹ năng mềm:

Học xong chương trình này sinh viên còn có các kỹ năng mềm hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn được đào tạo, bao gồm các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập, kỹ năng đàm phán và thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng hội nhập và các khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học thành thạo trong phạm vi yêu cầu của vị trí chức vụ được phân công.

Thái độ

Bên cạnh việc đào tạo và cung cấp kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo này còn chú ý đến rèn luyện thái độ và đạo đức nghề nghiệp, các ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp. Học xong chương trình này, sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, có trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp, và thái độ phục vụ đúng mực đối với khách hàng. Ngoài ra, sinh viên còn có thái độ yêu mến công việc, có khả năng cập nhật kiến thức, khả năng tự học và học tập suốt đời.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Với mục tiêu đào tạo cụ thể nêu trên, sinh viên theo học chương trình này sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các công ty đa quốc gia, công ty cổ phần, công ty tư nhân, các văn phòng đại diện nước ngoài, các khu công nghiệp, khu chế xuất ở những vị trí làm việc sau:

-           Nhân viên làm việc ở phòng xuất nhập khẩu, giao nhận của các doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trong nước.

-           Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên tài chính, nhân viên nhân sự ở các công ty đa quốc gia, chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài.

-            Tự tạo lập doanh nghiệp, hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng trong môi trường quốc tế, hội nhập toàn cầu.

-            Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh quốc tế, marketing tại các viện nghiên cứu, các trường đại học/cao đẳng.

-            Chuyên viên nghiên cứu marketing tại các công ty nghiên cứu thị trường.

-           Chuyên viên tổ chức sự kiện, quảng cáo & khuyến mãi tại các công ty dịch vụ marketing.


KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

Mục tiêu của chương trình đào tạo này không chỉ có cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học sau này bao gồm: cao học quản trị kinh doanh, cao học marketing và bán hàng và các ngành cao học khác có liên quan đến quản trị kinh doanh.


CHUYÊN NGÀNH MARKETING

  Chương trình đào tạo:

              ÁP DỤNG CHO KHÓA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

                               Xem Chương trình đào tạo

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

Chương trình đào tạo:

             ÁP DỤNG CHO KHÓA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

                                Xem Chương trình đào tạo

Môn học giảng dạy bằng Tiếng Anh ngành QTKD