Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo V/v nộp đề cương đăng ký tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2024-2025- Khoa Đào tạo đặc biệt

Chào các bạn sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt,

Các bạn đã hoàn thành xong bước 1 v/v đăng ký link tham gia thực hiện NCKH NH 2024-2025 và bước 2 v/v tham gia 01 buổi tập huấn Hướng dẫn viết đề cương.

Sau đây, Khoa Đào tạo đặc biệt hướng dẫn bạn bước 3- bước cuối cùng trong việc nộp đề cương đăng ký tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2024-2025 như sau:

Chủ nhiệm đề tài xem kỹ hướng dẫn nộp để chọn Đúng lĩnh vực của đề tài và nộp đề cương lên hệ thống trực tuyến tại https://htqlkh.hcmcou.org/hoso/detaisvdk/login từ ngày 13/5/2024-24/5/2024

Lưu ý:

  1. Đề cương nào không có Giảng viên hướng dẫn, hoặc Giảng viên không đồng ý hướng dẫn sẽ không được tham gia chấm.
  2. Đối với sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt, bắt buộc phải kê khai tên đề tài bằng Tiếng Anh (không được bỏ trống). Ngoài ra, tên đề tài không được Caplock toàn bộ mà phải ghi đúng định dạng chính tả (tức là không viết tắt, không viết in hoa, viết hoa đầu từ những danh từ chung cần thiết…)

Trân trọng thông báo.