Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2 cho Học kỳ 1 NH 2023-2024
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Khoa nhận đơn xét chuyển ngành, chuyển khoa, 
học ngành 2 từ ngày 10/07/2023 đến 21/07/2023

Sinh viên có nhu cầu chuyển ngành, chuyển khoa vui lòng tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin liên quan, ký tên. Sinh viên gửi đơn về VP Khoa ĐTĐB (P.007) trong thời gian quy định ở trên.

Mẫu đơn chuyển khoa tại đây

Mẫu đơn chuyển ngành tại đây

*Lưu ý: Sinh viên Khóa 2022 phải đủ tín chỉ tích lũy đạt trình độ SV năm nhất hoặc học xong năm nhất mới đủ điều kiện chuyển. Do đó, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT P.005, 97 Võ Văn Tần, Q.3 để kiểm tra điều kiện.