Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 2 NH 2021-2022
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021-2022 do Phòng Quản lý đào tạo ban hành, Khoa Đào tạo đặc biệt (ĐTĐB) thông báo thời gian nhận chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học cho học kỳ 2 năm học 2021-2022, xét hủy điểm các môn Ngoại ngữ đã học (Dành cho Khóa 2015 trở về trước), xét chứng chỉ đầu ra (Ngành Ngôn ngữ Anh) như sau:
   Thời gian nhận chứng chỉ: từ ngày 08/10/2021 – 16/10/2021 
   Sinh viên nộp 01 bản (scan hoặc hình chụp) bảng điểm/ chứng chỉ (các chứng chỉ được trường công nhận) qua đường bưu điện về văn phòng Khoa ĐTĐB, Phòng 007, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. hoặc qua email: sas@ou.edu.vn*

Lưu ý:
*TPHCM đang trong thời gian thực hiện chỉ thị 18, sinh viên nộp bảng điểm/ chứng chỉ qua bưu điện/ gửi tại hòm thư hoặc Email đến Khoa Đào tạo đặc biệt. (Sinh viên ghi đầy đủ Họ tên, MSSV, lớp, SDT liên lạc, Số CMND/CCCD gửi kèm theo bảng điểm/ chứng chỉ)

**Đối tượng sinh viên nộp để xét tốt nghiệp vui lòng nộp sớm trong tháng 12/2021

- Sinh viên nộp chứng chỉ đúng thời gian đã thông báo. Sau ngày 16/10/2021, sinh viên sẽ nộp chứng chỉ Ngoại ngữ vào đợt xét miễn giảm cho học kỳ 3 năm học 2021-2022.