Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG TIN THANH TOÁN THÙ LAO BAN CÁN SỰ KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT NĂM HỌC 2020-2021
Ban cán sự các lớp từ khóa 2017 đến khóa 2020 Khoa Đào tạo đặc biệt vui lòng điền chính xác, đầy đủ thông tin bên dưới để nhà trường thanh toán thù lao ban cán sự NH 2020-2021.
Thời hạn điền link thông tin: Trước 9h sáng ngày 27/8/2021
Cám ơn các bạn.
Trân trọng.