Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THANH TOÁN THÙ LAO BAN CÁN SỰ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Ban cán sự các lớp từ khóa 2016 đến khóa 2019, vui lòng điền thông tin theo link ​q2yy3ti8ZP8Xpg8EA​ để được thanh toán thù lao ban cán sự NH 2019-2020.

Lưu ý:

- Sỉ số lớp từ 50 sinh viên trở xuống thì lớp có 1 lớp trưởng. Sỉ số lớp từ 51 sinh viên trở lên thì lớp gồm 1 lớp trưởng và 1 lớp phó. (Quy định nằm trong Sổ tay sinh viên)

- Khoa tập hợp thông tin và thanh toán cùng một lúc cho ban cán sự lớp. Và chỉ thanh toán qua 1 trong 3 ngân hàng là Nam Á, Đông Á hoặc Agribank. Sinh viên chưa có tài khoản của 1 trong 3 ngân hàng trên cam kết là sẽ đi làm thẻ của 1 trong 3 ngân hàng trên ngay và sẽ gửi qua email nhu.nlq@ou.edu.vn số tài khoản mới làm để được thanh toán

- Hạn chót điền thông tin vào link: Trước ngày 6/11/2020

Trân trọng cám ơn.