Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP CHÍNH THỨC VÀ NHẮC NHỞ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP (K.2017 chuyên ngành Kiểm toán)

      Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo các thông tin liên quan đến thực tập tốt nghiệp của Khóa 2017 Kế toán (chuyên ngành Kiểm toán):

1/ CẬP NHẬT HÔNG TIN THỰC TẬP CHÍNH THỨC:

   Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin đầy đủ và đúng hạn tại link cập nhật sau: https://forms.gle/UDyB68Kfu24pLCEB9

    Bắt buộc các bạn sinh viên có đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp ở học kỳ 1 năm học 2020-2021 cập nhật thông tin. THỜI HẠN: ĐẾN HẾT NGÀY 12/04/2021

2/ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP

          THỜI GIAN NHẬN BÀI: Từ ngày 05/04/2021 đến 16h00 ngày 12/04/2021. Nộp tại văn phòng Khoa ĐTĐB (Phòng 007, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q3. Buổi sáng: từ 9h00 đến 11h00; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00)

           Yêu cầu sinh viên tuân thủ theo biểu mẫu quy định của khoa và nộp đầy đủ các hồ sơ sau:

Ngành Kế toán(CN Kiểm toán)

(1)   01 quyển Báo cáo thực tập (có nhận xét của đơn vi và được đóng mộc tròn xác nhận của đơn vị). Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ không giải quyết nhận bài nộp Báo cáo thực tập không có mộc tròn xác nhận của đơn vị. Lưu ý: in 2 mặt

(2)  01 Nhật ký thực tập với giảng viên

(3)  01 Nhật ký thực tập tại đơn vị

(4)  Đề cương chi tiết có xác nhận của giảng viên hướng dẫn

    (5)  File nội dung bài báo cáo thực tập và các thông tin liên quan về đề tài thực tập (SV ghi rõ thông tin cá nhân ở tên file: Ngành_Lớp_MSSV_Họ tên SV). Nộp tại link sau: https://forms.gle/UDyB68Kfu24pLCEB9 (Cập nhật thông tin thực tập chính thức)

(6) Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về môn học Thực tập tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn.

(7) Phiếu khảo sát ý kiến của đơn vị thực tập về sinh viên.

 

Các biểu mẫu, bảng khảo sát và tài liệu hướng dẫn (các bạn xem tại link đính kèm): https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

 

Lưu ý:

-         Báo cáo thực tập và nhật ký thực tập được lưu như bài thi và không trả lại sinh viên, các bạn sinh viên có nhu cầu lưu lại nhận xét của công ty thực tập để cập nhật thông tin của hồ sơ xin việc/ hồ sơ du học ... vui lòng photo lại hoặc xin công ty thực tập làm 2 bản nhận xét. Sinh viên liên hệ công ty xin xác nhân sớm để không ảnh hưởng đến thời gian nộp bài.

-         Phần nhận xét của công ty thực tập và giảng viên hướng dẫn: sinh viên tự thiết kế nếu như Khoa, công ty và giảng viên không quy định mẫu.

3/ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN

         Các bạn sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận và có nguyện vọng muốn làm khóa luận, các bạn gửi Đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo mẫu và gửi về văn phòng khoa. Hạn chót nhận đơn: ngày 12/04/2021.

          Mẫu Đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp: link như ở trên (https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing )

           Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, trong thời gian đợi thông báo kết quả xét, sinh viên học các môn học thay thế theo kế hoạch học kỳ 2 đã thông báo. Khi có kết quả xét, nhà trường và Khoa ĐTĐB sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký các môn thay thế tốt nghiệp và đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Khoa Đào tạo đặc biệt