Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân Luật Kinh tế
Cử nhân Luật Kinh tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế Luật rất đa dạng, cụ thể sinh viên có thể làm việc trong một số ngành nghề, lĩnh vực như sau:

- Làm việc tại các doanh nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế  sẽ  thích hợp với công việc  ở  các doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ  trách những công việc liên quan đến đàm phán, sọan thảo, ký kết hợp đồng; đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh.

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế, với kiến thức căn bản về  kinh tế  có thể  làm việc trong  khu vực công. Sinh viên có thể công tác ở tòa án các cấp, các cơ quan của Quốc hội, viện kiểm sát, công an, các bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, phòng, ban ở địa phương…

- Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và tư vấn

Sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế  có thể  tham gia làm việc tại  các viện nghiên cứu và các trung tâm cung cấp các dịch vụ  tư vấn pháp lý  (văn phòng, công ty luật). Ngoài ra các  sinh  viên  cũng  có  thể  tham  gia  các  trung  tâm  trọng  tài  thương  mại  với  tư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp thương mại.

 

PHÂN BỔ MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

 Luật kinh tế: Áp dụng cho khóa 2013, 2014, 2015

Các môn học giảng dạy bằng Tiếng Anh ngành Luật kinh tế