Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cử nhân Tiếng Anh
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, có kiến thức chuyên ngành vững vàng và khả năng Anh ngữ chuyên ngành thành thạo. Chương trình đào tạo tập trung vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhất định về Ngôn ngữ Anh, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực thương mại, khả năng ứng dụng Tiếng Anh thương mại tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra của Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Kiến thức:

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ của tiếng Anh như ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, văn hóa – văn học của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ; kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao về thương mại để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội.

 

Kỹ năng:

     Kỹ năng ngôn ngữ: Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội học tập đồng bộ 4 kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) đặc biệt là nghe - nói thông qua các hoạt động học thuật như câu lạc bộ tiếng Anh, hội thi hùng biện.

     Kỹ năng chuyên môn: Đạt chuẩn kỹ năng chung căn bản của ngành Ngôn ngữ Anh và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.

 

Thái độ:

     Có đạo đức nghề nghiệp (trung thành với ngôn ngữ nguồn, không dịch theo yêu cầu khách hàng), có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan.

     Có thái độ cở mở và khoan dung với dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử khi làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

     Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân.

     Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Điểm nổi bật hơn so với chương trình đại trà:

+    Khoa ĐTĐB xây dựng CLB Tiếng Anh ACE, là nơi cho các bạn sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao khả năng quản lý và họat động nhóm.

+ Khoa mời các giảng viên đầu ngành và các giảng viên là Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp ở các nước tiên tiến như Anh, Mỹ, Úc.

+    Khoa xây dựng mô hình lớp học chỉ có 25 sinh viên để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên tương tác với giảng viên.

+   Khoa đã và đang áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến, nhấn mạnh khả năng tự học, khai thác, xử lý thông tin và phản biện, đồng thời tăng cường các chuyên đề huấn luyện kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận và thuyết trình.

+ Khoa mời báo cáo viên là giám đốc doanh nghiệp, trưởng phòng nhân sự ở các tổ chức quốc tế, công ty liên doanh với nước ngoài, … để nói chuyện với sinh viên về tình hình thực tiễn doanh nghiệp.

+ Chương trình đào tạo cử nhân cử nhân Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại của Khoa ĐTĐB đã đạt được những bước tiệm cận, áp sát dần với các chương trình tiên tiến của đại học nước ngoài.

+ Khoa đã và đang tiếp tục nỗ lực phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng, không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy, nội dung và phương pháp đào tạo, cải thiện công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có thể làm việc tại các tổ chức trong nước và quốc tế ở các vị trí như biên phiên dịch thương mại và du lịch, trợ lý giám đốc ở các doanh nghiệp, khách sạn; giao dịch thương mại, biên phiên dịch, v.v.


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuyên ngành Tiếng  Anh thương mại: Áp dụng cho khóa 2012, 2013, 2014, 2015