Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

Mục tiêu chung:

            Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có phẩm chất chính trị, có kiến thức chuyên ngành vững vàng và khả năng Anh ngữ chuyên ngành thành thạo. Chương trình đào tạo tập trung vào chuyên ngành Xây dựng, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhất định về thiết kế kết cấu, thi công, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực xây dựng, khả năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:

                Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành CNKTCT Xây dựng có thể làm việc tại các công ty trong nước và quốc tế ở các vị trí như kỹ sư thiết kế kết cấu; kỹ sư thi công; kỹ sư giám sát thi công; chuyên viên quản lý dự án; chuyên viên làm việc tại các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường…

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Xây dựng: Áp dụng cho khóa 2011, 2012, 2013, 2014