Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức

1. Ông Nguyễn Hoàng Thịnh - Trưởng phòng:
 

- Điều hành công việc chung và nhân sự của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

- Chịu trách nhiệm công tác trước Hiệu trưởng.

 

2. Bà Đinh Uyên Phương - Phó Trưởng phòng:

- Phụ trách công tác hành chính, văn thư và quản lý con dấu của Trường.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch công tác và Kế hoạch công việc trọng tâm của Trường, của Phòng.
 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm công tác trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng.


 

3. Ông Phan Hải Đăng - Phó Trưởng phòng:

- Phụ trách mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì các loại trang thiết bị và có sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và hoạt động chung của Trường.

- Phụ trách công tác phòng, chống cháy, nổ.

- Phụ trách công tác đảm bảo mỹ quan, môi trường, hợp đồng vệ sinh, căn tin, giữ xe tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM và cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM.

- Phụ trách công tác an ninh, trật tự.

- Quản lý, điều động phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động của Trường.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm công tác trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng.


 

4. Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Phó Trưởng phòng:

- Quản lý tài sản của Trường.

- Phụ trách công tác lễ tân, tổ chức sự kiện.

- Quản lý, phân phối nước uống, báo chí, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động của Trường.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm công tác trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng.

 


Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.