Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Học bổng ưu đãi dành cho sinh viên xuất sắc của Đại học Mở TPHCM.

Tổ chức giáo dục SMARTTRAIN là đối tác đào tạo được cấp quyền chính thức tại Việt Nam của 4 Hiệp hội Kế toán - Kiểm toán - Tài chính uy tín trên thế giới bao gồm Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Viện CFA Hoa Kỳ (CFA Institute), Tổ Chức Đào Tạo Smart Train triển khai “Chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm 2020” với mong muốn giúp sinh viên khá giỏi thực hiện ước mơ chinh phục chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế về Kế toán – Kiểm toán – Tài chính. Học bổng này như một lời động viên và khích lệ các bạn sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp tương lai.

Để biết thêm thông tin, sinh viên xem chi tiết học bổng tại đây.


Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính của Trường Đại học Mở đều có cơ hội nhận được học bổng.

Sinh viên đăng ký học bổng tại đây:  https://bom.to/7eW5Q9b

Trân trọng thông báo