Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Thông báo đăng ký tham dự báo cáo chuyên đề "HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO LCTT THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP"
Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức buối báo cáo chuyên đề với chủ để "Hướng dẫn thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp". Cụ thể:
Thời gian: Sáng thứ 7 ngày 11/11/2023
Hình thức: Online
- Đối tượng tham dự: Sinh viên năm cuối Khoa Kế toán - Kiểm toán và sinh viên có quan tâm, miễn phí tham dự.
Báo cáo viên: ThS Đinh Tấn Tưởng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Sinh viên đăng ký tham dự tại đường link: https://forms.gle/sCjDhy94gYRFFe8g8
(Khoa sẽ gửi link tham dự buổi báo cáo qua email sau khi sinh viên đăng ký).
Sinh viên tham dự sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều 01 học kỳ 1 năm học 2023-2024. Lưu ý: Phải tham dự đến cuối buổi báo cáo.
Đề nghị sinh viên quan tâm theo dõi thực hiện. Trân trọng thông báo.