Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy - năm học 2024 - 2025
Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến sinh viên Kế hoạch đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy năm học 2024-2025.
Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây.
Trân trọng thông báo.