Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo danh sách dự kiến xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2019-2020

Văn phòng khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo cập nhật một số nội dung liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2019-2020.

Phần I: Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2019-2020 - tại đây.

Phần II: nếu có thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ ktkt@ou.edu.vn với nội dung:

  • Tiêu đề mail: Thắc mắc học bổng KKHT học kỳ 3 năm học 2019-2020.
  • Nội dung mail:

-      Họ và tên sinh viên: ...

-   MSSV: …

-   Nội dung thắc mắc: …

-   Số điện thoại liên hệ: ...

-   Thời gian gửi thắc mắc: từ 19/03/2021 đến hết ngày 28/03/2021.

Phần III:

  • Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xét học bổng KKHT, vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân (để Văn phòng khoa làm thủ tục cấp học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên).
  • Sinh viên cung cấp thông tin cá nhân: tại đây.
  • Lưu ý: Sinh viên chỉ cung cấp tài khoản của ngân hàng Đông Á,  Agribank hoặc Nam Á do chính sinh viên đứng tên.
  • Thời hạn nhận email cung cấp thông tin cá nhân để chuyển khoản học bổng KKHT học kỳ 3 NH 2019-2020: 19/03/2021 đến hết ngày 28/03/2021.

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán, số điện thoại (028)3838.6608 hoặc email ktkt@ou.edu.vn.

Trân trọng thông báo.