Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”, Năm học 2020 – 2021 – Đợt 1 Dành cho khóa 2020 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, xét tuyển học sinh giỏi và xét tuyển thẳng

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020 – 2021, Đợt 1 – Dành cho khóa 2020 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, xét tuyển học sinh giỏi và xét tuyển thẳng.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Đề nghị sinh viên khóa 2020 theo dõi thực hiện nghiêm túc.