Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo tham dự hội thảo trực tuyến "Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nơi công sở"

Nhằm giúp sinh viên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính (đặc biệt sinh viên năm cuối) có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thực tập và quá trình làm việc sau này, Khoa Kế toán - Kiểm toán phối hợp với tổ chức CPA Australia tổ chức hội thảo trực tuyến "Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nơi công sở". Cụ thể:

1. Mục đích

-   Tạo được một chương trình lành mạnh và bổ ích cho các bạn sinh viên yêu thích ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính nói riêng và khối ngành kinh tế nói chung.

-    Training cho sinh viên những kỹ năng cơ bản nhất của một người nhân viên kế toán, kiểm toán. Từ đó giúp sinh viên xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp và tự tin.

-        Giúp sinh viên có được sự chuẩn bị chu đáo cho nghề nghiệp sau này. Cùng với đó là những thông tin về chứng chỉ nghề nghiệp để có thể thích nghi với nghề nghiệp tương lai.

2. Đối tượng

-        Sinh viên thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính nói riêng và khối ngành kinh tế nói chung (chính quy đại trà và chất lượng cao). Lưu ý: bắt buộc đối với sinh viên năm cuối khóa 2017.

-        Số lượng sinh viên tham gia ước tính: 200 sinh viên.

3. Nội dung:

-        Tư duy phục vụ chuyên nghiệp là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp và cá nhân?

-        Làm thế nào để xây dựng tư duy hướng tới khách hàng? Những thông lệ tốt nhất nào có thể áp dụng trong dịch vụ tài chính?

-        Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

-        Giao tiếp chuyên nghiệp tại nơi làm việc: nghi thức email, nghi thức điện thoại, nghi thức họp, nghi thức phát biểu

-        Cập nhật về Chương trình CPA vào năm 2020.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN

-        Thời gian: dự kiến ngày 30/09/2020.

-    Hình thức: webminar trực tuyến, đăng ký tại đây.

-    Diễn giả: Ms. Dương Lê: Learning and Development Manager của tập đoàn IHG

5.  QUYỀN LỢI:

-        Sinh viên tham gia: + 5 đ/sinh viên

=> Điểm được cộng vào điều 1, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021