Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông tin học bổng ACCA Futurist 2020
Đồng hành với công cuộc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài chính kế toán, chương trình Học bổng ACCA Futurist 2020 của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam chính thức ra mắt vào tháng 10/2020 nhằm xây dựng nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao đối với sự thay đổi và biến động như trong thời gian Covid-19 hiện nay.

Ý nghĩa Học Bổng ACCA Futurist 2020?
ACCA Futurist hay ACCA Tương lai mang ý nghĩa hướng tới trở thành hội viên ACCA trong tương lai, luôn tạo cho mình những dấu ấn về sự nỗ lực hết mình cho nghề nghiệp kế toán kiểm toán tài chính. ACCA mong muốn thông qua Chương trình Học bổng ACCA Futurist 2020 sẽ hỗ trợ và khuyến khích thế hệ trẻ Việt có cơ hội tiếp cận Văn bằng nghề nghiệp quốc tế, giúp mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai, góp phần cải thiện nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trước những thay đổi và tác động của môi trường kinh doanh.

Thông tin về học bổng:
Học bổng ACCA Futurist 2020 bao gồm 2 loại học bổng: Học bổng FIA - Nền tảng Kế toán và Học bổng ACCA
 20 học bổng toàn phần
 10 học bổng bán phần
(Bao gồm: phí đăng ký ban đầu, phí thường niên năm đầu tiên và phí thi các môn đầu trong chương trình FIA và ACCA)

 THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ACCA FUTURIST 2020

THÔNG TIN VỀ CÁC DẠNG HỌC BỔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
Học bổng FIA là gì?
Là chương trình học bổng dành cho các học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đang học Cao Đẳng lựa chọn theo lộ trình Văn bằng ACCA của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) bắt đầu từ chương trình nền tảng kế toán

Chương trình trao 15 suất học bổng:
- 5 suất học bổng toàn phần, trị giá GBP390 (VND 12,000,000)/ suất
- 10 suất học bổng 50%, trị giá GBP195 (VND 6,000,000)/ suất

Tiêu chí ứng tuyển:
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT trong năm 2020, hoặc theo học Cao Đẳng tại Việt Nam;
- Chưa đăng ký và tham gia thi bất kỳ chương trình học nào của ACCA;
Học Bổng ACCA là gì?
Là chương trình học bổng dành cho sinnh viên năm 2 và năm 3 theo học chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính- Ngân hàng tại các trường Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội có mong muốn theo đuổi ngành kế toán, tài chính theo lộ trình chứng chỉ ACCA của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

Chương trình trao 15 suất học bổng mỗi suất trị giá GBP 1,126 (VND35,000,000)

Tiêu chí ứng tuyển:
- Sinh viên năm 2 và năm 3 chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng tại các trường Đại học ở Việt Nam;
- Chưa đăng ký và tham gia thi bất kỳ chương trình học nào của ACCA;
QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:
ACCA luôn hy vọng với chương trình Học Bổng ACCA Futurist 2020, chúng tôi sẽ chung tay tạo nên những thế hệ trẻ tài năng trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và giúp các học sinh, sinh viên trở thành những chuyên gia sáng giá trong ngành nghề đầy tiềm năng này.

Thân mến,
ACCA Việt Nam