Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo đăng lý lớp kỹ năng hỗ trợ thực tập tốt nghiệp khoá 2017
Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đăng ký các lớp kỹ năng hỗ trợ thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021. 
Sinh viên khoá 2017 đăng ký tại đây: https://forms.gle/sLZsdAb7QQEb5uz6A

Chi tiết về kế hoạch tổ chức lớp, sinh viên xem tại đây.

Trân trọng thông báo.