Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán, ĐH Mở TP.HCM đã tiến hành thu thập và tổ chức xây dựng thư viện điện tử về tài liệu văn bản pháp luật liên quan đến chủ đề kế toán.www.gdt.gov.vn

Với mục đích phổ quát kiến thức kế toán trong cộng đồng học thuật, Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên có thể truy cập vào các trang web sau để cập nhật những văn bản pháp luật liên quan đến kế toán:

- Trang web Văn bản pháp luật kế toán (Truy cập)

Ngoài ra, các Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm đến các chủ đề Kiểm toán và Thuế có thể truy cập các trang web sau để cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến Kiểm toán và Thuế:

- Trang web Văn bản pháp luật kiểm toán (Đang xây dựng)

- Trang web Văn bản pháp luật về thuế (truy cập)