Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tin tức NCKH; Nghiên cứu khoa học sinh viên
KẾ HOẠCH V/V TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Nguồn: Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học

Khoa Kinh tế và Quản lý công thông báo Kế hoạch về việc triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021, như sau:

- Kế hoạch: Đính kèm

- Đăng ký đề tài: Mẫu NC-SV-01 hạn chót nộp về Văn phòng khoa, ngày 21/8/2020

- Báo cáo tình hình thực hiện, điều chỉnh đề tài (nếu có): Mẫu NC-SV-02&03, nộp về Văn phòng Khoa từ ngày 19/2 đến 26/2/2021.

- Báo cáo tổng kết đề tài: trình bày Mẫu NC-SV-04, Mẫu A, Mẫu B, Mẫu C, Mẫu D. Hạn chót nộp về Văn phòng khoa ngày 31/3/2021

CÁC BIỂU MẪU SINH VIÊN TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý công tham gia đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021 vui lòng thực hiện Mẫu NC-SV-01 và nộp về Văn phòng Khoa (Phòng 603 - cơ sở Hồ Hảo Hớn) hạn chót 17g00 ngày 21/8/2020.

Trân trọng!