Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Khoa Kinh tế và Quản lý công sinh hoạt học thuật

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Ngày 12/4/2021, tại Phòng 704 – Trường Đại học Mở TP.HCM (cơ sở Hồ Hảo Hớn) đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật dành cho giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý công. Buổi sinh hoạt đã được nghe báo cáo 02 đề tài nghiên cứu của 02 giảng viên:

1/ ThS. Tống Hồng Lam chia sẻ về đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tác động của thuế bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng túi ni long của người dân TP.HCM”

2/ TS. Phạm Quan Anh Thư chia sẻ kết quả nghiên cứu đề tài: “Multidimensional poverty and the role of social capital in poverty alleviation among ethnic groups in rural vietnam: a multilevel analysis”

Buổi sinh hoạt cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến từ các giảng viên trong khoa.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt: