Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ 3 – Năm học 2019 - 2020

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Khoa Kinh tế và Qun lý công thông báo Danh sách sinh viên d kiến nhn Hc bng khuyến khích hc tp, Học kỳ 3 - Năm hc 2019 - 2020, cụ thể như sau:

- Danh sách sinh viên d kiến nhận học bổng: Đính kèm (cp nht ngày 22/3/2021).

- Sinh viên có tên trong danh sách cung cp thông tin nhn hc bng (chuyển khoản): TẠI ĐÂY . (Thực hiện thanh toán học bổng qua Ngân hàng TMCP Nam Á)

Mọi thc mc, khiếu ni v danh sách d kiến từng học kỳ vui lòng phn hi qua mail: 

hoa.nthanh@ou.edu.vn  t ngày ra thông báo đến hết ngày 09/4/2021.


Lưu ý: Danh sách có thể được điều chỉnh và cập nhật căn cứ vào tình hình thực tế phản hồi của sinh viên và dựa vào tổng mức kinh phí  học bổng được phân bổ.


Trân trng!