Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Danh sách và lịch gặp Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 - 2017

Nguồn: Khoa Luật

Văn phòng khoa thông báo về danh sách và lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (tại đây)

2. Lịch gặp giảng viên hướng dẫn (tại đây)

3. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (tại đây)

4. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT