Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Quy định về đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng đối với khóa 2014 trở về trước, khóa 2015 và khóa 2016

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Văn phòng khoa Luật thông báo quy định về đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng cho khóa 2014 trở về trước, khóa 2015 và khóa 2016 như sau:

Sinh viên xem chi tiết nội dung quy định tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT