Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2016-2017

Nguồn: Khoa Luật

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc tổ chức hướng dẫn kế hoạch thực tập tốt nghiệp  năm học 2016-2017 như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8g00 – 11g30 ngày 22 tháng 9 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường cơ sở Nguyễn Kiệm

- Nội dung: triển khai kế hoạch thực tập và quy định về thực tập tốt nghiệp

- Đối tượng: toàn thể sinh viên khóa 2013 trở về trước

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT