Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Tổ chức Buổi Video Conference Hướng dẫn ôn tập thi cuối kỳ môn Nghe Nói 1 và Luyện phát âm - ngành Ngôn ngữ Anh
Tổ chức Buổi Video Conference Hướng dẫn ôn tập thi cuối kỳ môn Nghe Nói 1 và Luyện phát âm cho sinh viên năm nhất - năm học 2020-2021
👩‍🏫 Báo cáo viên : ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai
🕗 Thời gian : 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 06/01/2021
💻 Online trên Google Meet. Sinh viên vui lòng điền các thông tin tại form : https://bom.to/P6SFJOss để nhận đường link GG Meet