Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức khoa
Ban Chủ Nhiệm

Họ và tên

 


Chức vụ

 


TS. Nguyễn Thúy Nga

 


Trưởng khoa

 
Hội Đồng Khoa Học và Đào Tạo Khoa:

STT

Họ và tên

Thành viên

Ngành

Ghi chú

1

TS. Lê Thị Thanh Thu

Chủ tịch HĐ

Ngôn ngữ Anh

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Mở TP.HCM

2

TS. Nguyễn Thúy Nga

Phó chủ tịch HĐ

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP.HCM

3

TS. Lê Thị Thanh

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH Mở TP.HCM

4

TS. Nguyễn Đình Thu

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

5

TS. Đoàn Huệ Dung

Ùy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ- Sư phạm, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

6

TS. Lê Hoàng Dũng

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

7

ThS. Lê Huy Lâm

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trung tâm khu vực học tập suốt đời SEAMEO CELL

8

TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Giám đốc, Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO RETRAC

9

TS. Hồ Thị Trinh Anh

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Phụ trách ngành Tiếng Trung Quốc, Trường ĐH Mở TP.HCM

10

TS. Hồ Minh Quang

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trưởng Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

11

TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Phương

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

12

TS. Nguyễn Phước Lộc

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Phó Trưởng Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường ĐH Sư phạm  TP.HCM

13

PGS. TS Nguyễn Tiến Lực

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trưởng bộ môn Tiếng Nhật, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

14

ThS. Cao Lê Dung Chi

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trưởng Khoa Ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH Sư phạm  TP.HCM

15

ThS. Võ Văn Thành Thân

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Phương, Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM

16

Esaki Chisato

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trường ĐH Mở TP.HCM